Giảm giá!

Choice Juice Ver.2 (6 vị)

Choic Juice Ver.2 (6 vị)

200.000

Phụ kiện - Hãng Rincoe Jellybox F/W/Nano

Coil Occ Rincoe Jellybox SE

200.000

Phụ kiện - Hãng Uwell: Caliburn/ Valyrian/ Havok/ Whirls

Đầu rỗng Uwell Havok V1 (kèm 1 occ)

180.000

Phụ kiện - Hãng Uwell: Caliburn/ Valyrian/ Havok/ Whirls

Pack 4 Occ thay thế cho Uwell Havok V1

300.000
Giảm giá!

Dica Bar Disposables 3000 hơi

Pod 1 lần DICA BAR 3000 hơi

160.000
Giảm giá!
200.000
Giảm giá!
180.000

Dragbar Disposables 5000 hơi 13ml

Pod 1 lần VooPoo Dragbar Disposables 5000 hơi 13ml

250.000
320.000
0859522222
0

Your Cart