SMOK NEXMESH Pod Kit

700.000

Hộp sản phẩm bao gồm:

1 x nexMESH Battery (1200mAh)
1 x nexMESH Cartridge (2ml)
1 x SS316 nexMESH Mesh 0.4 Coil
1 x USB Cable
1 x User Manual

Xóa
0

Your Cart