Đầu Pod/ Occ Coil/ RBA thay thế

Đầu Argus 1 đầu 1 occ liền

100.000

Đầu Pod/ Occ Coil/ RBA thay thế

Đầu rỗng thay thế cho Drag

100.000

Phụ kiện - Hãng Voopoo Drag X/ S/Vinci/ Vinci Air/ Argus

Đầu rỗng Voopoo Argus Air

90.000
Hết hàng

Đầu Pod/ Occ Coil/ RBA thay thế

Đầu rỗng Voopoo Drag X/ Drag S

250.000

Đầu Pod/ Occ Coil/ RBA thay thế

Pack 2 đầu pod thay thế cho VOOPOO VINCI

80.000160.000

Phụ kiện - Hãng Voopoo Drag X/ S/Vinci/ Vinci Air/ Argus

Pack 5 Coil 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.8 |1.0 Ohm thay thế cho Voopoo Vinci

320.000

Phụ kiện - Hãng Voopoo Drag X/ S/Vinci/ Vinci Air/ Argus

RBA thay thế cho Voopoo Vinci

200.000
0

Your Cart