Đầu Pod/ Occ Coil/ RBA thay thế

Pack 1 đầu pod rỗng thay thế cho Valyrian

90.000

Phụ kiện - Hãng Uwell: Caliburn/ Zumwalt/ Crown/ Valyrian

Pack 2 Đầu Pod thay thế Uwell Crown

180.000

Đầu Pod/ Occ Coil/ RBA thay thế

Pack 2 pod thay thế Uwell Zumwalt

180.000

Phụ kiện - Hãng Uwell: Caliburn/ Zumwalt/ Crown/ Valyrian

Pack 4 occ thay thế cho Uwell Caliburn G

300.000

Đầu Pod/ Occ Coil/ RBA thay thế

Pack 4 occ thay thế cho Uwell Valyrian

300.000

Phụ kiện - Hãng Uwell: Caliburn/ Zumwalt/ Crown/ Valyrian

Pack 4 pod thay thế cho Uwell Caliburn

250.000

Phụ kiện - Hãng Uwell: Caliburn/ Zumwalt/ Crown/ Valyrian

Pack 4 pod thay thế cho Uwell Tripod

300.000

Phụ kiện - Hãng Uwell: Caliburn/ Zumwalt/ Crown/ Valyrian

Uwell Caliburn Koko Prime Pod Kit

600.000
0

Your Cart