Đầu Pod/ Occ Coil/ RBA thay thế

Đầu pod rỗng SMOK SCAR-P3

80.000240.000

Đầu Pod/ Occ Coil/ RBA thay thế

Đầu rỗng Smoke Nord 2 (Occ Rpm)

70.000

Đầu Pod/ Occ Coil/ RBA thay thế

Đầu rỗng Smoke RPM 80 Pro

80.000

Đầu Pod/ Occ Coil/ RBA thay thế

Đầu rỗng thay thế cho RPM để dùng occ RPM

80.000

Phụ Kiện - Hãng Smok Nord/ RPM / RPM 2/ Fetch / Alike/ Nex

Đầu rỗng thay thế cho Smok Alike

60.000

Đầu Pod/ Occ Coil/ RBA thay thế

Đầu rỗng thay thế cho Smok Nex

80.000

Đầu Pod/ Occ Coil/ RBA thay thế

Pack 3 đầu pod thay thế cho RPM để dùng occ Nord

80.000180.000

Đầu Pod/ Occ Coil/ RBA thay thế

Pack 3 đầu pod thay thế cho Smok Nfix

250.000

Phụ Kiện - Hãng Smok Nord/ RPM / RPM 2/ Fetch / Alike/ Nex

Pack 5 Coil Occ thay thế cho Nord Dual Coil 0.6

320.000

Phụ Kiện - Hãng Smok Nord/ RPM / RPM 2/ Fetch / Alike/ Nex

Pack 5 Coil thay thế cho SMOK RPM

320.000
Giảm giá!

Phụ Kiện - Hãng Smok Nord/ RPM / RPM 2/ Fetch / Alike/ Nex

Pack 5 Occ Nord 0.8 Ohm thay thế cho Smoke Nord

350.000 320.000

Phụ Kiện - Hãng Smok Nord/ RPM / RPM 2/ Fetch / Alike/ Nex

Pack 5 occ thay thế cho RPM 80 (RGC 0.17 Ohm)

350.000
0

Your Cart