Đầu Pod/ Occ Coil/ RBA thay thế

Đầu rỗng Orion Q Ultra

110.000

Đầu Pod/ Occ Coil/ RBA thay thế

Pack 2 đầu Pod Orion Mesh Coil 0.3 & 0.8

220.000

Đầu Pod/ Occ Coil/ RBA thay thế

Pack 5 Coil Occ 0.25 | 0.5 Orion DNA Plus

320.000
0

Your Cart