Đầu Pod/ Occ Coil/ RBA thay thế

Đầu Pod rỗng thay thế Aegis Boost

80.000

Phụ kiện - Hãng Geek Vape Bident/ Aegis

Pack 2 pod bident thay thế cho Geek Vape Bident

150.000

Phụ kiện - Hãng Geek Vape Bident/ Aegis

Pack 5 occ thay thế cho Geekvape Aegis Boost 40W

350.000

Đầu Pod/ Occ Coil/ RBA thay thế

Pack đầu rỗng Aegis Boost 1 đầu 2 occ

220.000

Đầu Pod/ Occ Coil/ RBA thay thế

RBA Aegis Boost

300.000
0

Your Cart