OXVA Origin Mini

Oxva Xlim Se Bonus

Pod 1 lần

Voopoo Argus Pod

Vapengin Jupiter Disposables 6000 hơi

Pod 1 lần Vapengin Jupiter 6000 hơi (Full Kit)

300.000
Giảm giá!

Salty Bar Disposables 5000 hơi

Pod 1 lần Salty Bar 5000 hơi 10 vị

200.000
Giảm giá!

Vapengin Disposables 4000 hơi

Pod 1 lần Vapengin Mars 4000 hơi 10 vị

180.000
Giảm giá!
200.000
Giảm giá!

Dica Bar Disposables 3000 hơi

Pod 1 lần DICA BAR 3000 hơi

160.000

Dragbar Disposables 5000 hơi 13ml

Pod 1 lần VooPoo Dragbar Disposables 5000 hơi 13ml

250.000

Sản phẩm độc quyền

Vladdin E juice 30ml (45 vị)

Uwell Juice (29 vị)

Fruity Mist (35-55mg) (12 vị)

HOT SALE

Giảm giá!

Uwell Caliburn AK3 Pod Kit

Uwell Caliburn AK3 13W Pod Kit

500.000
Giảm giá!

Uwell Caliburn GK2 Pod Kit

Uwell Caliburn GK2 Pod Kit

500.000
Giảm giá!

Uwell Aeglos P1 80W Pod Kit

Uwell Aeglos P1 80W Pod Kit

700.000
Giảm giá!

Uwell Crown D Pod Mod

Uwell Crown D Pod Mod

700.000
Giảm giá!
200.000
Giảm giá!
550.000
Giảm giá!
500.000
Giảm giá!
250.000
Giảm giá!

Oxva Origin Mini

Oxva Origin Mini Pod Kit

850.000

CAM KẾT TOÀN BỘ SẢN PHẨM HÀNG CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ

GIAO HÀNG NHANH TOÀN QUỐC 2-3 NGÀY
TELL/ ZALO: 0859522222

podsystems & E - juice us

Hãng Uwell Pod Kit & Replacement

Giảm giá!

Uwell Caliburn GK2 Pod Kit

Uwell Caliburn GK2 Pod Kit

500.000
Giảm giá!

Uwell Aeglos P1 80W Pod Kit

Uwell Aeglos P1 80W Pod Kit

700.000
Giảm giá!

Uwell Caliburn G 2 Pod System Kit

Uwell Caliburn G 2 Pod System Kit

500.000
Giảm giá!

Uwell Crown D Pod Mod

Uwell Crown D Pod Mod

700.000
Giảm giá!

Uwell Caliburn AK3 Pod Kit

Uwell Caliburn AK3 13W Pod Kit

500.000

Uwell Caliburn A3 Pod Kit

Uwell Caliburn A3 Pod Kit

500.000

Uwell Sculptor Pod Kit 11W

Uwell Sculptor Pod Kit 11W

600.000

Hãng Oxva Pod Kit & Replacement

Giảm giá!

Oxva Xlim Pro Pod Kit

Oxva Xlim Pro Pod Kit

500.000

Oxva Xlim SE PH Limited Edition

Oxva Xlim SE PH Limited Edition

400.000
Giảm giá!

Oxva Xlim v2 25w Pod Authentic (Bản Kỷ Niệm Limited)

Oxva Xlim 3RD Pod Authentic (Bản Kỷ Niệm Limited)

450.000

Oxva Xlim SE Bonus Pod Kit

Oxva Xlim SE Bonus Pod Kit

500.000

Oxva Xlim SE Pod Kit

Oxva Xlim SE Pod Kit

450.000
Giảm giá!

Oxva Origin Mini

Oxva Origin Mini Pod Kit

850.000
Giảm giá!
550.000

Hãng Aspire Pod Kit & Replacement

Aspire Favostix Mini Pod Kit

Aspire Favostix Mini Pod Kit

400.000

Oxva Xlim SE Bonus Pod Kit

Oxva Xlim SE Bonus Pod Kit

500.000
Giảm giá!

Aspire Flexus Stick Pod Kit 1200mAh 3ml

Aspire Flexus Stick Pod Kit 1200mAh 3ml

450.000
Giảm giá!

Minican 2 Aspire Pod Kit

Minican 2 Aspire Pod Kit

250.000

Hãng GeekVape Pod Kit & Replacement

PODSYSTEM

Wenax H1 Pod Kit

450.000

Geekvape Wenax K1 SE Pod Kit

Geekvape Wenax K1 SE Pod Kit

350.000

Geekvape Aegis One Pod Kit

Geekvape Aegis One Pod Kit

600.000

Hãng Rincoe Pod Kit & Replacement

Giảm giá!
250.000
Giảm giá!
200.000

Phụ kiện - Hãng Rincoe Jellybox F/W/Nano

Coil Occ Rincoe Jellybox SE

200.000

Hãng Voopoo Pod Kit & Replacement

Voopoo Argus G 25W Pod

Voopoo Argus G 25W Pod

500.000

Voopoo Argus Pod 20W

Voopoo Argus Pod 20W

600.000
400.000
Giảm giá!
500.000

REPLACEMENT POD

Phụ kiện - Hãng Uwell: Caliburn/ Valyrian/ Havok/ Whirls

Đầu pod rỗng Uwell Aeglos P1

100.000

Phụ kiện - Hãng Uwell: Caliburn/ Valyrian/ Havok/ Whirls

Pack 4 Coil Occ Uwell Aeglos P1 80W Pod

300.000

Phụ kiện - Hãng Uwell: Caliburn/ Valyrian/ Havok/ Whirls

Đầu pod rỗng thay thế cho Caliburn G2 Pod Kit

160.000

Phụ kiện - Hãng Uwell: Caliburn/ Valyrian/ Havok/ Whirls

Pack 4 occ Caliburn G2 by Uwell

300.000

Phụ kiện - Hãng Uwell: Caliburn/ Valyrian/ Havok/ Whirls

Đầu pod thay thế cho Uwell Crown D Pod Mod

100.000

Phụ kiện - Hãng Uwell: Caliburn/ Valyrian/ Havok/ Whirls

Pack 4 occ thay thế cho Uwell Crown D Pod Mod

300.000

Phụ kiện - Hãng Uwell: Caliburn/ Valyrian/ Havok/ Whirls

Đầu pod thay thế Uwell Caliburn A3 và AK3

300.000

Phụ kiện Hãng Vapengin

Đầu pod thay thế cho Sculptor

160.000

Phụ Kiện - Hãng Aspire: Favostix

Đầu rỗng và Occ Aspire Flexus Stick

100.000320.000

Phụ kiện - Hãng GNT

Đầu rỗng và Occ GNT Bayco Nano

80.000150.000

Phụ kiện - Hãng Voopoo: Vinci/ Vinci Royal

Đầu pod Voopoo Argus Pod 20W

250.000

Phụ Kiện - Hãng Aspire: Favostix

Đầu pod rỗng thay thế cho Aspire Minican 2 Pod Kit

150.000

Phụ kiện - Hãng GeekVape Wenax K1/SE/H1/Aegis One

Pack 3 đầu thay thế Geekvape Aegis One

220.000

Phụ kiện - Hãng GeekVape Wenax K1/SE/H1/Aegis One

Pack 3 đầu pod thay thế Wenax H1

220.000

Phụ kiện - Hãng Uwell: Caliburn/ Valyrian/ Havok/ Whirls

Pack 4 occ thay thế cho Uwell Valyrian

350.000

Phụ kiện - Hãng GeekVape Wenax K1/SE/H1/Aegis One

Đầu Pod Geekvape Wenax K1

250.000

Phụ kiện - Hãng Uwell: Caliburn/ Valyrian/ Havok/ Whirls

Pack 4 Occ thay thế cho Uwell Havok V1

300.000

Phụ kiện - Hãng Rincoe Jellybox F/W/Nano

Coil Occ Rincoe Jellybox SE

200.000

Phụ kiện - Hãng Uwell: Caliburn/ Valyrian/ Havok/ Whirls

Đầu Pod Uwell Caliburn A2

250.000

Phụ kiện Hãng Oxva: Oxva x/ Oxva Origin

Đầu Pod Oxva Xlim 25w

250.000

Phụ kiện - Hãng Uwell: Caliburn/ Valyrian/ Havok/ Whirls

Đầu Pod Uwell Whirl T1 Pod – UN2 Mesh 0.75

180.000

Phụ kiện - Hãng Uwell: Caliburn/ Valyrian/ Havok/ Whirls

Pack 4 occ thay thế cho Uwel Whirls

250.000

Phụ kiện - Hãng Uwell: Caliburn/ Valyrian/ Havok/ Whirls

Đầu rỗng Uwell Havok V1 (kèm 1 occ)

180.000

Phụ kiện - Hãng Voopoo: Vinci/ Vinci Royal

Pack 3 pod thay thế cho Vinci Vinci Royal và Vinci Q

220.000

Phụ kiện - Hãng GeekVape Wenax K1/SE/H1/Aegis One

Pack 5 occ thay thế cho Aegis

350.000

Phụ kiện - Hãng Vladdin: Vladdin/ Vantage

Đầu Pod VLADDIN X Refill

150.000

Phụ Kiện - Hãng Smok

Pack 5 occ Smok Novo 4 by SMOK

320.000

Phụ kiện - Hãng Uwell: Caliburn/ Valyrian/ Havok/ Whirls

Pack 4 pod thay thế cho Uwell Tripod

300.000

Phụ kiện - Hãng Vladdin: Vladdin/ Vantage

VLADDIN JET 510 Adapter

100.000

Phụ kiện Hãng Vapor Storm: V-PM 40/ Flame/ Ares

Pack 5 occ thay thế Vapor Flame

250.000

Phụ kiện Hãng Oxva: Oxva x/ Oxva Origin

Đầu rỗng Oxva Origin X

100.000

Phụ kiện Hãng Oxva: Oxva x/ Oxva Origin

Ring Oxva Origin

100.000

Phụ kiện - Hãng Vladdin: Vladdin/ Vantage

Đầu rỗng thay thế cho Vladdin Jet (1 đầu 1 occ)

150.000

Phụ kiện Hãng Oxva: Oxva x/ Oxva Origin

Pack 5 occ thay thế OXVA Podsystem 0.2|0.3|0.5|1.0 Ohm

320.000

Phụ kiện Hãng Vapor Storm: V-PM 40/ Flame/ Ares

Đầu pod thay thế Ares Pod

200.000

Phụ kiện - Hãng Uwell: Caliburn/ Valyrian/ Havok/ Whirls

Pack 2 Đầu Pod thay thế Uwell Crown

180.000

Phụ kiện - Hãng Voopoo: Vinci/ Vinci Royal

Pack 5 Coil 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.8 |1.0 Ohm thay thế cho Voopoo Vinci

320.000

Phụ kiện - Hãng Uwell: Caliburn/ Valyrian/ Havok/ Whirls

Pack 4 pod thay thế cho Uwell Caliburn/ Uwell Caliburn Koko

250.000
Giảm giá!
320.000

SALTS-NIC JUICES US

Giảm giá!
250.000300.000
Giảm giá!

Salt Alaska 1912 Juice

Salt Alaska 1912 Juice

200.000
Giảm giá!
200.000
Giảm giá!
200.000
Giảm giá!
200.000
Giảm giá!
200.000320.000

Khách hàng nói về chúng tôi

thương hiệu